Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim jest uzyskanie certyfikatu poświadczającego biegłość językową w wybranym języku obcym na poziomie B2 lub wyższym (zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). 

Dla studentów/-ek, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, udostępnione zostały na platformie Kampus 10-godzinne kursy repetytoryjne na poziomie B2 dla wybranych najpopularniejszych języków (np. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego). Dostępne są także powtórzeniowe samouczki z bardziej egzotycznych języków, nauczanych na UW, takich jak perski, turecki czy japoński, na poziomach B1 i A2. 

Kursy repetytoryjne będą otwarte do 25 sierpnia dla osób, które zapiszą się na nie w rejestracji żetonowej (do 18 sierpnia!).

Szczegółowe informacje na temat zapisów, żetonów i opłat dostępne są na stronie Biura Innowacji Dydaktycznych UW.