Jeszcze do 30 listopada studenci Sojuszu 4EU+ mogą rejestrować się na kursy online,  oferowane przez Uniwersytet Sorboński.

Zajęcia będą odbywać się od stycznia do czerwca przyszłego roku w języku angielskim lub francuskim. W ofercie znajdują się m.in.  kursy dotyczące sztucznej inteligencji, robotyki eksperymentalnej, czy znaczenia literatury w nauczaniu historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Pełna lista oferowanych zajęć wraz z informacjami na temat procedury rekrutacyjnej znajduje się na nowo powstałym 4EU+ Student Portal.