Dnia 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) w godzinach 8.00-13.00 będą prowadzone prace modernizacyjne na platformach Kampus 1 i Kampus 2, w związku z czym mogą nastąpić przerwy w dostępie do obu platform. Po zakończeniu prac technicznych obie platformy będą ponownie dostępne dla osób użytkujących.