Humanistyka cyfrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się interdyscyplinarnych obszarów badawczych. Oferuje metody wykorzystywania narzędzi cyfrowych i technik informatycznych w badaniach humanistycznych, pozwalające na uzyskanie wyników niedostępnych przy użyciu standardowych metod gromadzenia i przetwarzania danych. Łączy tradycyjnie rozumiane badania naukowe z nowymi technologiami zarówno na poziomie konceptualnym, jak i praktycznym. Realizuje się na wiele sposobów, w zależności od specyficznych celów i potrzeb, ale przez to nie daje się łatwo zidentyfikować i bywa przedmiotem żywych dyskusji. Wydaje się, że do rozwijania tak rozumianej humanistyki cyfrowej niezbędne jest nie tylko nowoczesne i stabilne zaplecze infrastrukturalne, ale też aktualna wiedza o tym, nad czym pracują i co proponują inni.

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, realizuje i wspiera projekty z zakresu humanistyki cyfrowej na co dzień. W tym celu stworzyliśmy serwis Humanistyka Cyfrowa na UW, by na bieżąco dostarczać informacji o tym, co aktualnie dzieje się w tym obszarze. To serwis, w którym piszemy o aktualnych projektach i wydarzeniach z zakresu humanistyki cyfrowej – przede wszystkim o tych, w które zaangażowane są zespoły lub jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Staramy się również oswajać kluczowe zagadnienia z tego obszaru wśród społeczności UW. 

Dlatego zachęcamy do współpracy oraz do dzielenia się informacjami na temat realizowanych przez Państwa na UW projektach z zakresu humanistyki cyfrowej lub o wydarzeniach z nimi związanych. Chętnie o nich napiszemy w serwisie.  Tym samym zapraszamy do kontaktu na:  humanistykacyfrowa@uw.edu.pl

Serwis zostanie wkrótce rozbudowany o uczelnianą Bazę Projektów z zakresu humanistyki cyfrowejBędzie ona miała charakter centralny, otwarty na całą społeczność UW, umożliwiając zarówno udostępnianie w niej danych o własnych projektach realizowanych na naszej uczelni, jak i szeroki przegląd działań innych zespołów i jednostek dydaktycznych UW.

Będzie oferowała: 

  • wygodny i czytelny przegląd projektów z zakresu humanistyki cyfrowej realizowanych na UW
  • możliwość automatycznego przeszukiwania projektów pod kątem wybranych kryteriów
  • łatwy dostęp do informacji o zespołach pracujących nad realizacją projektów
  • informacje o zastosowanych w projektach narzędziach cyfrowych lub wytworzonym oprogramowaniu

Równocześnie przypominamy, że Centrum Kompetencji Cyfrowych UW realizując Działanie „Humanistyka cyfrowa” w Programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w ramach POB IV: „Przekraczanie granic humanistyki”, oferuje całej społeczności uniwersyteckiej zaplecze technologiczne dla badań humanistycznych.