Zapraszamy na drugą edycję Forum Dobrych Praktyk, która tym razem będzie skupiona na  wyborach dydaktycznych, których Państwo dokonywali, pracując ze studentami w trybie mieszanym/hybrydowym. Wierzymy, że tak jak w zeszłym roku spotkanie przyniesie wiele ciekawych odpowiedzi: pokaże proces podejmowania decyzji, zweryfikuje ich słuszność na podstawie Państwa obserwacji i zebranych danych. Chcemy z Państwem porozmawiać o tym, czy nauczanie zdalne przestało być koniecznością podyktowaną pandemią, a  stało się się Państwa wyborem

Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy wszystkich praktyków prowadzących zajęcia online na Uniwersytecie Warszawskim – zarówno doświadczonych wykładowców, jak i początkujących dydaktyków czy doktorantów, którzy chcieliby podzielić się doświadczeniami zgromadzonymi przez ostatnie lata nauczania online.

  • Success Stories: przykłady nowatorskich rozwiązań i przetestowanych trików, które ułatwiają przekazywanie wiedzy i budowanie umiejętności.
  • Case Studies dotyczące prowadzenia udanych zajęć e-learningowych w formatach tradycyjnie kojarzonych tylko z zajęciami stacjonarnymi: np. laboratoriów, warsztatów praktycznych, etc.
  • Społeczny aspekt edukacji online: metody komunikowania się ze studentami, sposoby na wspieranie relacji wewnątrz grup zajęciowych, angażowanie i aktywizowanie uczestników zajęć.
  • Przykłady innowacyjnego zastosowania narzędzi cyfrowych w nauczaniu online: funkcjonalności platform Kampus; narzędzi oferowanych przez Google czy MS Teams, aplikacji takich jak Kahoot, Mentimeter, etc.
  • Korzyści z łączenia różnych form synchronicznych i asynchronicznych w nauczaniu online.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://dobrepraktyki.ckc.uw.edu.pl/zglos-wystapienie/ do 5 maja 2022.

Więcej informacji na stronie Forum Dobrych Praktyk.