W ostatnich latach w instytucjach szkolnictwa wyższego na całym świecie coraz więcej mówi się o znaczeniu nowoczesnej dydaktyki i kategorii jakości w edukacji. W tej sytuacji kluczowe jest właściwe zdefiniowanie i głębokie zrozumienie pojęć takich, jak doskonałość kształcenia i jakość nauczania. W ramach prac sojuszu 4EU+ zbadano więc funkcjonowanie tych koncepcji w środowiskach akademickich Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Sorbony oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 

Interdyscyplinarny zespół składający się osób reprezentujących wszystkie cztery uczelnie sojuszu przeprowadził porównawcze badania jakościowe, których celem było zmapowanie rozumienia powyższych pojęć w macierzystych ośrodkach badaczy i badaczek. Zebrano także dane na temat programów i szkoleń w zakresie umiejętności pedagogicznych oferowanych kadrze akademickiej i przeprowadzono wywiady z kluczowymi osobami z wybranych uczelni wchodzących w skład konsorcjum.

Zobacz raport Teaching Excellence at 4EU+ Universities

Projekt Teaching Excellence at 4EU+ Universities realizowany był w 2023 roku na Uniwersytecie Karola w Pradze, we współpracy z Uniwersytetem Kopenhaskim, Sorboną oraz Uniwersytetem Warszawskim. Zespół projektu: Bartłomiej Wróblewski (Uniwersytet Karola), Manuela Milani (Uniwersytet Karola), Michal Urban (Uniwersytet Karola), Hanne Nexø Jensen (Uniwersytet Kopenhaski), Bartłomiej Michałowicz (University of Warszawski), Vassiliki Michou (Sorbona), Sabine Bottin-Rousseau (Sorbona)