Wraz z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW zapraszamy na kolejne szkolenia dotyczące obsługi instytucjonalnego repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego Dane Badawcze UW.

Terminy szkoleń i rejestracja:

9 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 11:00–12:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw-20240409/register  

16 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 15:00–16:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw-20240416/register 

Szkolenia będą podzielone na dwie części: prezentacja repozytorium (25 minut) oraz instrukcja deponowania przykładowego zbioru danych (25 minut). Zaplanowano również czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Szkolenia poprowadzą Agnieszka Cybulska-Phelan i Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW).

Szkolenia organizowane są przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia realizowane są w ramach działania I.3.6. „Humanistyka cyfrowa” programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.