Zapraszamy do lektury publikacji pokonferencyjnej  nt. Activity Based Learning Curriculum Design (ABC-LD) – metody szybkiego projektowania zajęć z komponentem zdalnym, przygotowanej dla Sojuszu 4EU+, której jesteśmy współautorami. 

W publikacji zaprezentowane zostały rezultaty prac grupy roboczej, która przygotowała lokalizację szkolenia ABC LD na potrzeby realizacji celów strategicznych sojuszu 4EU+. Jej założenia zostały zaprezentowane podczas listopadowej konferencji EADTU Innovating Higher Education 2021 „Higher Education in the New Normal”. 

Wystąpienie pt. “Re-thinking the ABC-LD workshop at 4EU+ Alliance” z ramienia UW prezentowały Anna Pacholak i Dorota Sidor z Centrum Kompetencji Cyfrowych oraz dr Vassiliki Michou z Uniwersytetu Sorbońskiego.

Prezentacja objęła zagadnienia takie jak:

  • ogólne informacje o sojuszu 4EU+
  • cele i prace grupy roboczej WP5.2
  • krótka historia metody ABC LD 
  • lokalizacja metody ABC LD @ 4EU+: modyfikacje materiałów, przygotowanie nowych zasobów, przygotowanie wersji online, w tym wykorzystanie platformy Kampus-projekty należącej do Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW oraz narzędzia draft.io
  • wyniki beta-testingu warsztatu: przeprowadzonego warsztatu próbnego z przedstawicielami wszystkich Flagshipów Sojuszu
  • porównanie wersji face-to-face i warsztatu prowadzonego całkowicie online 
  • plany związane z dalszym rozwojem warsztatu ABC LD @4EU+. 

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w ostatnim newsletterze Sojuszu 4EU+.