Zapraszamy na drugą edycję Forum Dobrych Praktyk, która odbędzie się w formule online 24 maja 2022 r.

Tym razem skupimy się na wyborach dydaktycznych, których Państwo dokonywali, pracując ze studentami w trybie mieszanym/hybrydowym. Wierzymy, że tak jak w zeszłym roku spotkanie przyniesie wiele ciekawych odpowiedzi: pokaże proces podejmowania decyzji, zweryfikuje ich słuszność na podstawie Państwa obserwacji i zebranych danych. Chcemy z Państwem porozmawiać o tym, czy nauczanie zdalne przestało być koniecznością podyktowaną pandemią, a  stało się się Państwa wyborem

Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy wszystkich praktyków prowadzących zajęcia online na Uniwersytecie Warszawskim – zarówno doświadczonych wykładowców, jak i początkujących dydaktyków czy doktorantów, którzy chcieliby podzielić się doświadczeniami zgromadzonymi przez ostatnie lata nauczania online. Czekamy na nie do 5 maja 2022.

Więcej informacji tutaj.