Szkolenie „Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformach Kampus” przeznaczone jest dla wszystkich dydaktyków i dydaktyczek UW,  planujących przeprowadzenie zdalnych zaliczeń pisemnych na platformach Kampus.

Więcej informacji na temat szkolenia dostępne jest tu.