Podczas tegorocznej edycji  Forum Dobrych Praktyk , która odbyła się online 27 czerwca 2023 r. ,  rozmawialiśmy  o dobrych praktykach dydaktycznych: związanych z zastosowaniem cyfrowych narzędzi w nauczaniu, metodyką nauczania na zajęciach stacjonarnych, organizacją studiów, wspieraniu  studentów w procesie uczenia się i o umiędzynarodowieniu procesu kształcenia.  Tegoroczna, wyjątkowa odsłona Forum, współorganizowana przez Centrum Kompetencji Cyfrowych i Biuro Innowacji Dydaktycznych  w ramach inicjatywy “Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”, miała miała charakter międzynarodowy. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób.  W ramach trzech sesji tematycznych  mówcy zaprezentowali kilkanaście przedsięwzięć dydaktycznych (pełny program FDP 2023). 

Pierwsza sesja dotyczyła  umiędzynarodowienia procesu nauczania. Swoje doświadczenia w prowadzeniu tzw. shared courses, szkół letnich czy warsztatów przedstawili członkowie międzynarodowych zespołów, powstałych m.in. w ramach sojuszu uczelni 4EU+.  Dyskutowaliśmy o  korzyściach dla studentów i wykładowców wynikających z udziału w tego typu przedsięwzięciach,  ale także o wielu wyzwaniach, które towarzyszą działaniom łączącym partnerów z wielu uczelni.  Nasza uniwersytecka platforma Kampus skutecznie wspomagała te inicjatywy, o czym słuchaliśmy z nieskrywaną radością!

Slajd z prezentacji  Jolanty Urbanikowej, SzJO UW, pt. „A workshop on T&L in HE”.

Motywem przewodnim kolejnej sesji było angażowanie studentek i studentów w proces nauczania:  umożliwianie im przekładania teorii na praktykę w ramach projektów badawczych (nauczanie metodologii badań), organizowanych wydarzeniach popularyzatorskich (Konferencja “Zderzenia poznawcze”) czy działaniach na rzecz  otoczenia społecznego uczelni (Klinika Prawa).  Rozmawialiśmy też o aktywnym wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom studentek i studentów: czy to dotyczącym zorientowania się  w bogatej ofercie dydaktycznej UW (tzw. wykłady o wykładach na MIM UW), czy to związanym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia prowadzone na Wydziale Lingwistyki Stosowanej).

Slajd z prezentacji dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak i dr Katarzyna Syroka-Marczewska, pt. „Nauczanie kliniczne na WPiA UW jako przyszłość edukacji prawnej na uczelniach wyższych”.

Ostatnia sesja dotyczyła ponadstandardowych działań dydaktycznych oraz projektowania zajęć. Przyglądaliśmy się bliżej wykorzystaniu angażujących metod dydaktycznych: gier strategicznych (gra dydaktyczna “Peace by Piece”), praktyk scenicznych (zajęcia prowadzone w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich) oraz myślenia systemowego (zajęcia prowadzone na Wydziale Biologii UW). Mieliśmy też okazję przyjrzeć się kulisom projektowania zajęć online: MOOC udostępnionym na platformie Futurelearn (projekt ACTISS) oraz włączaniu do zajęć modułu H5P na Moodle (zajęcia prowadzone na Wydziale  Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii).

Slajd z prezentacji dr Agata Komendant-Brodowska i dr Anna Baczko-Dombi pt. „Wybić się z rytmu – inspiracje z procesu tworzenia masowych kursów online w kształceniu uniwersyteckim.”

Mamy nadzieję, że przedstawione dobre praktyki zasilą cyfrową Bazę Dobrych Praktyk Dydaktycznych, powstającą w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni. Baza będzie miała swoją premierę we wrześniu 2023 r.!

Mamy też nadzieję, że ze wszystkimi dotychczasowymi uczestnikami Forum spotkamy się już za rok podczas kolejnej edycji. Cieszymy się na kolejne spotkania w gronie osób zaangażowanych w działania dydaktyczne naszej uczelni i jesteśmy wdzięczni za współtworzenie przestrzeni dialogu i wymiany doświadczeń, w której można otwarcie opowiedzieć o swoich sukcesach, wyzwaniach czy pomysłach. Dziękujemy i do zobaczenia!

Więcej Informacji na temat Forum Dobrych Praktyk dostępne jest na stronie tej inicjatywy, a na temat Bazy Dobrych praktyk tu