Egodokumenty Emilii Wróblewskiej z lat 1850–1886 ― świadectwo życia i postaw ideowych Polki z kręgu inteligencji wileńskiej. Edycja cyfrowa 7 dzienników z opracowaniem krytycznym i e-monografia

Projekt zakłada prace edytorsko-badawcze nad dziennikami Emilii Wróblewskiej (w sumie 1200 stron rękopisów), córki powstańca listopadowego Bartłomieja Beniowskiego, z lat 1850–1886 oraz analizę jej egodokumentów jako świadectw życia, postaw ideowych i systemu wartości polskiej rodziny z Litwy w dobie utraty niepodległości. Efektem realizacji projektu będzie platforma cyfrowa, składająca się z witryny internetowej zawierającej podstawowe informacje o projekcie (m.in. charakterystykę źródeł, zasady edycji) i dostępną on-line monografię oraz z witryny publikacyjnej edycji cyfrowej. Wielowarstwowa edycja cyfrowa obejmie 600 stron dzienników Emilii Wróblewskiej. Kolejne 600 stron będzie udostępnionych w witrynie wraz z transkryptami i komentarzami. 

W ramach projektu CKC odpowiedzialne jest za:

  • stworzenie i udostępnienie platformy cyfrowej, składającej się z witryny internetowej i witryny publikacyjnej wielowarstwowej edycji cyfrowej;
  • kodowanie w standardzie TEI wybranych dzienników Emilii Wróblewskiej;
  • opracowanie pełnej identyfikacji wizualnej platformy cyfrowej.