Podpisany w 2018 r. sojusz uniwersytetów European University Alliance 4EU miał na celu sformalizowanie współpracy zrzeszonych uczelni, dotyczącej prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie, wspólnych programów studiów, kształcenia doktorantów, inicjatyw związanych z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

Inicjalnie przystąpiły do niego cztery europejskie uczelnie badawcze – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze, do których dołączyły Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie, co dało podwaliny do powstania konsorcjum 4EU+ Alliance +. W czerwcu 2019 r. Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. 6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników.

Rolą CKC UW w tym projekcie jest wsparcie infrastrukturalne dla zajęć on-line oraz dla wirtualnej mobilności.

W ramach UW projekt koordynuje Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych we współpracy z innymi jednostkami administracji centralnej oraz jednostkami organizacyjnymi uczelni.